مقاله مروری ،خصوصيات ميکروبيولوژی و اثرات مفيده چای کامبوجا

چای کامبوجا چکيده مقاله خصوصيات ميکروبيولوژی و اثرات مفيده چای کامبوجا تخمیر چای شکردار با کشت همزیستی باکتری های اسید استیک و مخمر (قارچ چای) نتیجه داد. چای کومبوچا که به دلیل خواص طراوت بخش و مفید برای سلامت انسان در سراسر جهان مصرف می شود. در دهه گذشته پیشرفت هایی در مورد یافته های […]

ادامه مطلب